Työ

Brändistrategia, brändi-identiteetti ja brändi-ilme

Haaste

Keski-Suomen museo haluaa päästä Keski-Suomen kulttuurin ykköskohteeksi.

Museokeskuksen kuva ulkoisesta toimintaympäristöstä on hyvä, mutta haasteena on strategisen näkemyksen kirkastaminen niin, että Keski-Suomen museo saa uudistettua toimintakonseptiaan asiakkaiden mielestä relevantilla tavalla.

Seuraavan kahden vuoden aikana Keski-Suomen museosta muodostuu yhdessä Alvar Aalto -museon kanssa museokeskus, josta tulee kulttuuriperintöön ja -ympäristöön, arkkitehtuuriin ja muotoiluun profiloitunut monitoimitalo. Yhdessä työstetty selkeä strategia auttaa Keski-Suomen museota toimimaan tasavertaisena kumppanina Alvar Aalto -museon kanssa ja luo pohjaa toimivalle, museokeskuksen yhteiselle strategialle.

Kohderyhmä

Näyttelyasiakkaat eli yksittäiset kävijät, tapahtumien ja työpajojen osallistujat, opintoryhmät, opastettavat ryhmät.

”Keskisuomalaisesta kulttuuri-identiteetistä ja -perinnöstä kiinnostuneet tutkimusmatkailijat ja mahdollistajat” 

Toteutukset

Brändistrategia, brändi-identiteetti ja brändi-ilme

Tavoitteet

Strategia- ja identiteettityön tavoitteena oli auttaa Keski-Suomen museota vahvistamaan keskisuomalaisen kulttuuri-identiteetin kokemusta ja ymmärrystä.

Tulokset

Keski-Suomen museolla on nyt strategia kohti tavoitetta ja kasvua. 2020 alussa kävijämäärät olivat ennätystahdissa, kunnes korona tuli ja vei.