Henkilötietolain (523/1999) 10 §: n mukainen tietosuojaseloste

1. RekisterinpitäjäVillivisio Oy
Hämeenkatu 23 A (6. krs)
33200 Tampere
Y-tunnus: 1564001-9
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anna Lehtisalo
Hämeenkatu 23 A (6. krs)
33200 Tampere
044 587 1663
anna.lehtisalo@villivisio.fi
 
3. Rekisterin nimi

Villivisio Oy:n uutiskirjerekisteri.


 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusHenkilötietoja voidaan käyttää uutiskirjeiden välittämiseen, Villivisio Oy:n markkinoinnin ja mainonnan suuntaamiseen. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.
 
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan merkitä seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio, titteli, rekisteriin liittymisen sijainti ja ajankohta ja sivustokäyttäytyminen.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Villivisio Oy:n asiakasrekisteristä ja markkinointikampanjoiden kautta kerätystä uutisten tilaajarekisteristä.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Villivisio Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 


 
8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleTiedot voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tiedot sijaitsevat Suomen rajojen ulkopuolella tai EU:ssa Villivisio Oy:n vuokraamien palveluiden omistajien tietovarastoissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Villivision tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salasanasuojauksilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
 
10. Tietojen tarkistusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
11. Tietojen poistaminen
Rekisteriin kuuluva voi vaatia, että häntä koskevat tiedot poistetaan henkilörekisteristä. Uutiskirjeiden vastaanottamisesta voi kieltäytyä klikkaamalla uutiskirjeissä olevaa peruutuslinkkiä tai ottamalla yhteyden rekisterin ylläpitäjään.
 
12. Evästeiden käyttö

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja kehitetään sivustoa.