Haaste

Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen vuosien 2022–2030 aikana. Alueelle rakentuu kaksi uutta sairaalaa ja kaksi nykyistä rakennusta korjataan. Tilat yhdistävät psykiatristen ja somaattisten sairauksien hoidon samaan paikkaan. Lisäksi Laakson yhteissairaalan allianssi rakentaa uuden sairaalarakennuksen Ohkolan sairaala-alueelle Mäntsälään. 

Hankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi. Sairaalan omistajat ovat perustaneet Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan, joka toimii rakennushankkeessa tilaajana. Päätoteuttajana on SRV. 

Rakentamisen aikana Laakson ja Ohkolan alueilla tapahtuu paljon, ja hankkeessa on mukana useita toimijoita. Siksi rakennusvaiheen ajaksi Laakson yhteissairaala tarvitsi selkeän visuaalisen identiteetin ja viestinnälliset suuntaviivat. 

Kohderyhmä 

Allianssin eri osapuolet ja viestinnällisesti erityisesti asukkaat ja yritykset, joihin rakentaminen vaikuttaa. 

Toteutukset 

Suunnittelimme Laakson yhteissairaalan rakennusvaiheelle visuaalisen identiteetin, joka toimii allianssin meille asettamien tavoitteiden mukaisesti innostavana ja yhdistävänä tekijänä allianssin eri osapuolille ja yhtenäisenä, helposti tunnistettavana ilmeenä kaupunkilaisten suuntaan. Halusimme häivyttää rakennushankkeille tyypillistä, geneeristä viestinnän tapaa ja tehdä siitä ihmisläheistä. Ilme on suunniteltu toimimaan yhteen HUSin ja Helsingin kaupungin visuaalisten identiteettien rinnalla. 

Laadimme allianssille myös viestinnän linjaukset, jotka kertovat ymmärrettävästi ja tarkasti, mistä on kyse ja mitä tapahtuu.  Kiteytimme sairaalan rakennusvaiheen ymmärrettävään ja napakkaan tarinaan. Lisäksi sparrailimme hankkeen viestintäsuunnitelmaa ja muotoilimme viestinnän käyttöön perusviestit eri kohderyhmille. 

Erityisen tärkeää rakennusvaiheen viestinnässä on, että asukkaat ja yritykset tietävät, miten ja milloin rakentamisen eri vaiheet vaikuttavat heihin. 

Tavoitteet 

Tavoitteena oli viestiä asukkaille ja yrityksille, miten ja milloin rakentamisen eri vaiheet vaikuttavat heihin. Lisäksi yhteissairaalan rakentamisesta vastaavalle allianssille haluttiin eri osapuolia yhdistävä ja innostava visuaalinen ilme. 

Tulokset 

Laakson yhteissairaalan rakennusvaiheella on nyt erottuva, selkeä visuaalinen identiteetti sekä työkalut hankkeesta viestimiseen. Visuaalisuutta on jo sovellettu moniin eri tarkoituksiin aina työmaakylteistä kontteihin, ja allianssin eri osapuolet sekä alueen asukkaat ja yritykset ovat nyt yhteisen tavoitetilan ja pääviestien äärellä.