Henna Kärkkäinen aloitti Villivision osakkaana ja asiakkuusjohtajana syyskuun lopulla. Hän on toiminut aiemmin Villivisiossa muun muassa viestinnän suunnittelun ja kehityksen parissa. Viestinnän palvelut ovat olleet tärkeä osa yrityksen tarjoamaa integroitua markkinointia ja viestintää jo kymmenen vuoden ajan. Viimeisen vuoden aikana palvelua ja osaamista on vahvistettu erityisesti sisäisen viestinnän näkökulmasta.    

Kärkkäinen on työskennellyt Villivisiossa vuoden 2011 alusta lähtien viestinnän suunnittelun ja asiakaspäällikön tehtävissä. Hänellä on vahva tausta strategisen ja taktisen viestinnän suunnittelusta ja konsultoinnista sekä PR:stä ja mediaviestinnästä. 

Villivision toiminnan ytimessä on strategia- ja brändilähtöinen tekeminen. Yrityksen tavoitteena on luoda vaikuttavia, brändilähtöisiä asiakaskokemuksia, missä viestinnällä on suuri rooli. 

– Huomaamme työssämme toistuvasti sen, että monet yritykset pitävät markkinoinnin ja viestinnän erillään muusta liiketoiminnasta. Tämä ei toimi, sillä kuilu ulos viestittyjen lupausten sekä yrityksen sisäisen toiminnan ja palvelukohtaamisten välillä jää usein liian suureksi. Siksi me Villivisiolla olemme kasvattaneet palvelukokonaisuuttamme niin, että pystymme vaikuttavan markkinointiviestinnän ja luovuuden ohella tukemaan ja kehittämään yritysten sisäistä toimintakulttuuria. Tätä kautta voimme luoda aidosti vaikuttavia asiakaskokemuksia, jotka puolestaan rakentavat niitä voittavia brändejä, kertoo Kärkkäinen.

– Osakkuus on seuraava askel ja luonteva jatkumo urapolullani Villivisiossa. Omistajien joukkoon tuon mukaan vahvan kokemukseni ja näkemykseni viestinnän kokonaisuudestamme – muun muassa tätä kautta annan oman panokseni yrityksen strategisen suunnan kehityksessä, jatkaa Kärkkäinen.

Villivision muut osakkaat ovat toimitusjohtaja Anna Lehtisalo, asiakkuusjohtaja, senior partner Pasi Kuhmonen sekä myyntijohtaja Olli Lehtisalo.

– On ilo saada Henna mukaan Villivision osakkaiden joukkoon, mikä kertoo muun muassa hänen vahvasta sitoutumisestaan yhteisiin tavoitteisiimme. Hennan mukaantulo osakkaisiin vahvistaa entisestään meidän viestinnän näkemystä ja kehitystä, sanoo toimitusjohtaja Anna Lehtisalo.