Lähtökohdat 

Finlaysonin alueen historiallista tehdasaluetta lähdettiin elävöittämään ja uudistamaan vuonna 2016. Tavoitteeksi asetettiin alueen vapaa-ajan toimijoiden, kahviloiden ja ravintoloiden liiketoiminnan tukeminen markkinoinnin keinoin sekä positioida Finlaysonin alueesta ympärivuotinen kulttuuri- ja tapahtumakeskus. Vahvistamalla alueen vetovoimaa tilojen vuokrausaste pysyy hyvänä, ja alueen toimijoilla riittää asiakasvirtaa.  

Rajallisten omien henkilöresurssien vuoksi Varma ulkoisti markkinoinnin kehittämisen, suunnittelun ja toteutuksen Villivisiolle kattavan palveluvalikoiman vuoksi. Yhteistyö aloitettiin Finlaysonin alueen brändistrategian määrittelyllä, jota lähdettiin johdonmukaisesti viemään markkinoinnin operatiiviselle tasolle. 

Kohderyhmä 

Kaupunkikulttuurista kiinnostuneet ja vapaa-ajan elämyksiä etsivät kaupunkilaiset ja turistit lapsista senioreihin.  

Kuva: Mikko Vares.

Toteutus 

Villivisio vastaa Finlaysonin alueen brändi-, tapahtuma- ja palveluiden markkinoinnista kokonaisvaltaisesti: 

  • manageroimme somekanavia,  
  • ylläpidämme jatkuvaa digimarkkinointia ja www-sivustoa,  
  • suunnittelemme konsepteja, sisältöjä ja kampanjoita, 
  • sparraamme alueen kehityshankkeissa sekä  
  • sisäisen viestinnän ja asiakaskokemuksen kehittämisen kanssa.  

Tavoitteet

Finlaysonin alueella järjestettävien tapahtumien kävijämääriä on haluttu kasvattaa. Samoin digimarkkinoinnin tavoittavuutta ja sitouttamista on lähdetty parantamaan. Ennen kaikkea Finlaysonin alueen brändipositiota on haluttu markkinoinnin keinoin vahvistaa. 

Tulokset

Finlaysonin alueen tapahtumien kävijämäärät ovat kasvaneet vuosittain, ja kesällä 2022 saavutettiin ajoittain jo maksimiyleisöt tapahtumatilojen kapasiteetin suhteen. Kesän tapahtumissa vieraili yhteensä kymmeniä tuhansia kävijöitä. 

Finlaysonin alueen tunnettuuden kasvu ja tavoitellun position rakentuminen näkyvät uusissa kävijäryhmissä, jotka ovat löytäneet tiensä tapahtumiin. Finlaysonin alue koetaan tunnelmaltaan uniikkina alueena, jonne halutaan palata uudelleen. Vilkas tapahtumatoiminta näkyy myös positiivisesti vetovoimaisten kahviloiden ja ravintoloiden myynnissä. 

Digimarkkinoinnin kampanjoissa CTR-% ja CPC luvut ovat parantuneet keskimäärin kymmeniä prosentteja viimeisen vuoden aikana. Kampanjoiden optimoinnin avulla on tavoitettu yhä uusia asiakasryhmiä, joita Finlaysonin alue inspiroi ja sykähdyttää. 

Kuva: Mikko Vares.