Työ

TOAS Hippos -hankkeen viestintäkokonaisuus

Mistä on kyse?

Hippos on Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOASin uusi, urbaani opiskelijakortteli, joka rakentuu Tampereen Kalevaan. Allianssi-mallilla toteutettavan Hippoksen rakentaminen alkaa vuoden 2022 aikana. Pääosin puurunkoinen Hippos tulee tarjoamaan entistä monipuolisempaa asumista ja palveluja sekä edellytykset aivan uudenlaiseen, yhteisölliseen opiskelijaelämään. 

Tavoite

Tulevaisuuden opiskelijaelämän tarpeisiin suunnitellun, innovatiivisen rakennushankkeen tavoitteena on siihen kohdistuvan odotusarvon täyttäminen ja tunnettuuden varmistaminen sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Hippos-allianssin viestinnässä pyritään tuomaan esiin muitakin kuin itse rakentamisen etenemiseen liittyviä teemoja, kuten tulevaisuuden opiskelijaelämää ja uusia rakennustapoja.

Kohderyhmä 

Viestinnän tärkein kohderyhmä ovat nykyiset ja tulevat opiskelijat, jotka tavoitetaan myös Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen kautta. Viestinnällä halutaan erityisesti tavoittaa myös Tampereen päättäjät, viranomaiset sekä paikallinen ja valtakunnallinen media – lähialueen asukkaita ja muita sidosryhmiä unohtamatta.
Sisäisen viestinnän kannalta merkittäviä kohderyhmiä ovat Hippos-allianssin hankekumppanit ja niiden henkilöstö sekä TOASin henkilöstö.

Mitä tehdään? 

Hippos-viestintää on toteutettu alusta asti Villivision ja TOASin välillä Suuntaamo-mallin avulla. Se perustuu jatkuvaan, Hippos-allianssin hankekumppanien ja Villivision väliseen, vuorovaikutukseen – ei lukkoon lyötyyn viestintäsuunnitelmaan.  Suuntaamo-mallin avulla olemme reagoineet matkan varrella tulleisiin viestinnän mahdollisuuksiin ja riskitekijöihin nopeasti sekä viestineet vaikuttavasti, ketterästi ja kustannustehokkaasti. 

Hippoksesta ei ole kerrottu ulospäin pelkkänä  rakennushankkeena, vaan viestinnässä on korostettu tulevaisuuden opiskelijaelämää ja sen tarpeita, joihin uusi opiskelijakortteli vastaa. Hippoksen suunnitteluvaiheessa on kuunneltu opiskelijoiden toiveita, joissa korostui erityisesti toive yhteisöllisyydestä, mutta myös samalla omasta rauhasta. Näiden pohjalta TOAS Hippokseen on rakenteilla täysin uudentyyppinen opiskelija-asumisen muoto: yhteisöyksiö.

Hyvän opiskelijaelämän mahdollistaminen ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen onkin ollut Hippos-viestinnän läpileikkaava, punainen lanka.

Suuntaamo-mallin hyödyt:

  • Osapuolien välillä on jatkuva keskusteluyhteys ja he pysyvät ajantasaisen tiedon äärellä
  • Viestintä nivoutuu osaksi tekemisen suunnittelua: keskusteluista syntyy uusia ideoita ja konkreettisia tekoja viestintään
  • Hankekumppanien aito sitouttaminen tekemiseen, ei pelkkää tiedottamista
  • Sujuvampaa ja tavoitteellisempaa viestintää
  • Selkeä työnjako ja odotukset
  • Nopea reagointi niin mahdollisuuksiin kuin kriiseihinkin. Ketterä ja kustannustehokas toimintamalli.

Toteutukset? 

Viestinnän suuntaviitat – ei lukkoonlyötyä viestintäsuunnitelmaa, vaan yleiset suuntaviitat, joita eri kumppanit voivat hyödyntää omassa viestinnässään ketterästi. 

  • Mediaviestintä
  • Kriisiviestinnän ohjeistus 
  • Someohjeistus allianssin työntekijöille
  • Luovat ideat ja konseptit liittyen vanhan Hippostalon purkuun  ja uudenlaisen asumiskonseptin, yhteisöyksiön, lanseeraukseen ja mediatilaisuuteen. Yhteisöyksiöön rekrytoitiin kaksi opiskelijaa koeasukkaiksi, ja he postasivat TOASin Instagramiin kokemuksiaan ja antoivat haastatteluja medialle.

Mitä tuloksia syntyi? 

Hippos on saanut osakseen runsaasti myönteistä mediahuomiota sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Viestintä on ollut jatkuvaa ja eri osapuolten välinen vuoropuhelu on tuottanut uusia, kiinnostavia avauksia. Olemme onnistuneet nostamaan esiin TOASille ja muille kumppaneille tärkeitä viestintäteemoja ja myös inhimillistä kulmaa: tulevaisuuden hyvää opiskelijaelämää.