Suomen suurin yksityinen hotelliketju Lapland Hotels aloitti viime vuoden lopulla yhteistyön strategisen markkinointi- ja viestintätoimisto Villivision kanssa. Villivisio on osa Lapland Hotelsin markkinointiviestinnän kumppaneiden poolia ja toimii jatkossa ketjun konserniin kuuluvien Lapland Hotelsin sekä ohjelmapalveluyritys Lapland Safariksen strategisen ja taktisen viestinnän suunnittelun sekä toteutuksen tukena.  

Villivisio suunnittelee sekä toteuttaa viestintää integroidusti Lapland Hotelsin markkinointi- ja mediatoimisto kumppanien kanssa. Tärkeässä roolissa on brändin ja asiakaskokemuksen kehittäminen ulkoisen viestinnän ja sisäisen viestinnän sparraamisen avulla. Villivisiolla on vuosien vahva kokemus hotelli- ja ravintola-alalta.

Viestintää suunnitellaan ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Lapland Hotelsin eri liiketoiminta-alueiden kanssa tuomalla arjen osaajat ja tekijät yhteisen pöydän ääreen. Yhdessä tekemisen tavoitteena on, että viestintä on rakentamassa jatkossa entistä syvemmin Lapland Hotelsin brändiä ja tukemassa näin liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Lapland Hotelsin brändin vetovoimaa halutaan kehittää ja lisätä entisestään niin kotimaassa kuin ulkomaistenkin asiakkaiden keskuudessa

”Villivisiolla on innovatiivinen lähestyminen tekemiseen ja heistä välittyy aito mielenkiinto toimialaamme ja yrityskokonaisuuttamme kohtaan. Erityisesti heidän vahva PR-osaaminen sekä ymmärrys siitä, minkälaisia vaikutuksia sillä voimme saada aikaan ja miten voimme mitata vaikuttavuutta, vakuutti meidät. Villivision osaamisalueet tulevat täydentämään omaa inhouse-tiimiämme sekä markkinoinnin ja viestinnän kumppaniverkostoamme,” sanoo markkinointijohtaja Milla Väänänen Lapland Hotelsista.

Villivision pitkän kokemuksen mukaan brändiä rakentaa ennen kaikkea loppuasiakkaan kokemukset ja kohtaamiset brändin kanssa. Hyviä asiakaskokemuksia puolestaan syntyy, kun markkinointiviestinnän lisäksi kehitetään pitkäjänteisesti myös sisäistä viestintää ja palvelukohtaamisia.

”Markkinointiviestinnän tekojen, organisaation sisäisen toiminnan ja palvelukohtaamisten kehittämisen yhteisponnistelujen avulla brändit kestävät tässä kiihtyvän muutoksen ajassamme. Lapland Hotels on upean historian ja loistavan tulevaisuuden omaava kansainvälinen toimija. On todella innostavaa päästä hyödyntämään meidän laajaa ja syvää osaamista niin hotelliketjun kuin ohjelmapalveluidenkin kanssa,” kertoo asiakkuusjohtaja Henna Kärkkäinen Villivisiosta.