Suunnittele ihmisille. Tämä on ajatusmalli, joka ohjaa vahvasti suunnittelutyötäni.

Verkkosivuja suunnitellessani haluan luoda kokemuksia. Kokemuksia, jotka palvelevat sivujen käyttäjiä ja ohjaavat heitä toimimaan sivuilla tietyllä tavalla tai viihtymään heille tärkeän sisällön parissa. Onnistuakseni minun tulee tietää vähintään yksi asia: kenelle verkkosivut tehdään?

Kun tiedän, ketkä ovat verkkosivujen käyttäjiä, haluan oppia tuntemaan heidät paremmin. Miten herätän juuri heissä tavoitellun reaktion?

On olemassa monia hyviä käytäntöjä siihen, miten saavutetaan parempi ymmärrys verkkosivujen käyttäjistä. Listasin tähän neljä kysymystä, joiden avulla on helppo aloittaa kartoitus siitä, keitä ja millaisia sivujesi tulevat käyttäjät ovat.

1. Ketkä käyttävät sivujasi – ihan oikeasti?

Verkkosivujen käyttäjien määrittely jää hyvin usein pintapuolisiin demografisiin ryhmiin. Käyttäjät määritellään muun muassa iän, sukupuolen tai koulutuksen mukaan. Tämäkin on arvokasta tietoa, mutta enemmän pintaraapaisu kohti syvempää ymmärrystä. Jos haluat, että verkkosivusi oikeasti puhuttelevat käyttäjiään, on heihin tutustuttava paljon paremmin.

Käyttäjiin voi tutustua paremmin esimerkiksi kuvitteellisten käyttäjäpersoonien avulla. Nämä mallipersoonat ovat verkkosivujen käyttäjien arkkityyppejä, joiden kautta voidaan tarkastella, millaisen kokemuksen sivusi luovat. Näihin persooniin pääsee käsiksi esimerkiksi asiakkaan ammattitaidon ja asiakasymmärryksen, kenttätutkimuksen tai käyttäjähaastattelujen kautta.

Tässä pari yksinkertaista esimerkkiä käyttäjäpersoonista:

Ari Aktiivi – 32-vuotias mies, naimaton, ei lapsia. Ari pitää aktiivisesta elämästä ja viettää paljon aikaa ystäviensä ja harrastustensa parissa. Aktiivinen elämäntapa vie paljon Arin aikaa, joten välttämättömät arkiaskareet hän haluaa hoitaa mahdollisimman vaivattomasti.

Ari on mukana usean järjestön toiminnassa. Hänellä on vahva arvomaailma, joka ohjaa lähes kaikkia Arin päätöksiä. Ari ei luota arvosteluihin, vaan tekee päätökset aina omaan kokemukseensa pohjaten.

Minna Moderni – 35-vuotias, naimisissa, kahden pienen lapsen äiti. Minna elää kiireistä perheellisen arkea, mutta arvostaa myös omaa aikaa.

Minna on kiinnostunut kaikesta uudesta. Kaavoihin kangistuminen on hänestä pelottavaa. Minna haluaa kokeilla tuoreimpia uutuuksia ja ottaa niistä selvää. Hän haluaa olla aina ensimmäisten joukossa kokeilemassa uusia asioita ja kertoo niistä myös muille.

Käyttäjäpersoonia on hyvä määritellä useita. Sivujen suunnitteluvaiheessa useista vaihtoehdoista voidaan valita kaikkein olennaisimmat ja varmistaa, että sivusi puhuttelevat ainakin heitä.

2. Miksi käyttäjät saapuvat sivuillesi?

Miksi käyttäjät saapuvat, on yksinkertainen kysymys, jonka yllättävän moni vastaaja kokee haastavaksi. Verkkosivut palvelevat haltijalleen selkeää tarkoitusta, mutta henkilö, joka on juuri klikannut itsensä sivuille, on saattanut saapua sinne monen eri syyn takia.

Mieti siis, mikä on perimmäinen syy, miksi sivuillesi saavutaan? Etsitäänkö sivuiltasi yksittäistä tietoa tai toimintaa? Onko sivujesi käyttäjällä välitön ongelma, johon hän etsii ratkaisua vai hakeeko hän selvitystä pitkäaikaiseen pulmaan?

Mitä todennäköisimmin tämä kysymys tuottaa useita erilaisia vastauksia ja skenaarioita. Tässä kohtaa on hyvä miettiä, mikä näitä skenaarioita yhdistää ja voiko kunkin skenaarion yhdistää tiettyihin käyttäjäpersooniin?

3. Mistä käyttäjät löytävät tietonsa?

Nyt sinulla pitäisi olla käsitys siitä, millaisia sivujesi käyttäjät ovat ja miksi he saapuvat sivuillesi. Seuraavaksi katse on hyvä siirtää hieman kauemmaksi. Mistä käyttäjät saavat tiedon sivuistasi ja miten he sinne saapuvat?

Tuntevatko he valmiiksi brändisi? Onko käyttäjä vieraillut sivuillasi joskus aiemmin? Saapuivatko he sivuillesi suosittelun kautta, vai klikkasivatko he sinne esimerkiksi mainoksen välityksellä?

Toimivaa ja käyttäjiä palvelevaa verkkosivua varten tulisi löytää ja määrittää kaikki erilaiset saapumistavat. Tämän tiedon avulla sivujen suunnittelussa voidaan ottaa huomioon, mitä käyttäjä odottaa missäkin tilanteessa sivuilta löytävänsä ja miten se hänelle kannattaa esittää.

4. Mihin käyttäjät luottavat ja mikä aiheuttaa heissä epäluottamusta?

Elämme äärimmäisen skeptistä internet-aikaa, joten käyttäjien luottamuksen ansaitsemista ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Viimeinen kysymys auttaakin määrittelemään sivujesi tyyliä ja äänensävyä.

Luottamusta käyttäjissä voi lisätä näyttävä ja selkeä visuaalisuus tai runsas asiapitoinen sisältö. Epäluottamusta aiheuttavat tyypillisesti sivujen huonosti toimivat ominaisuudet. Voi kuitenkin olla, että se, mikä aiheuttaa toiselle luottamusta, onkin toiselle etäännyttävä kokemus. Miten tämä haaste voitetaan? Se on helppoa – opitaan tuntemaan paremmin juuri se käyttäjäryhmä, joka on sinulle kaikkein tärkein.

Kun tiedät, millä ansaitset käyttäjien luottamuksen, jää enää yksi asia hoidettavaksi: ole johdonmukainen. Jos poikkeat valitsemastasi tyylistä, voit kadottaa vaivalla saavuttamasi käyttäjien luottamuksen.

Verkkosivujen käyttäjät ovat ihmisiä ja ihmiset ovat erilaisia, joten heihin tutustuminen vie aikaa. Syvällisempää ymmärrystä verkkosivujen käyttäjistä voi hakea erilaisten työpajojen, verkkosivujen analytiikan tai yksityiskohtaisten tutkimusten avulla. Muista, että kohderyhmäsi saattaa käyttäytyä hyvinkin eri tavoin kuin esimerkiksi sinä itse. Ole siis avarakatseinen ja kärsivällinen, tutustu kohderyhmääsi pitkäjänteisesti ja kehitä sivustoasi saamasi tiedon pohjalta.

Kaikki tämä maksaa itsensä varmasti takaisin.

Kirjoittaja Mikko Nuuttila,
Lead Digital Designer

Digi Yleiset asiakasymmärrys verkkosivut