Puolikas päivä tehokasta keskustelua, itsenäistä pohdintaa, tervettä väittelyä sekä ajatusten haastamista ja hieman näkökulmien laajentamista. Kaikki tämä toteutettuna tiiviillä, mutta monipuolisella jengillä. Lopputuloksena post-it-lapuilla peitetty seinä, pari kulunutta sharpie-tussia ja yksi kirkastunut näkemys verkkosivujen suunnittelutyöstä.

Tuossa muutamia asioita, joita haluan saavuttaa, kun starttaan verkkosivuprojektin workshopilla.

Onnistunut projekti vaatii onnistuneen aloituksen

Hyvän suunnittelutyön taustalla on projektin hyvä aloitus, joka kannattelee työtä aina ensimmäisistä luonnoksista valmiiseen julkaisuun. Miten aloituksessa sitten onnistutaan?

Jokaisella on oma tapansa ottaa kiinni uudesta projektista. Niin myös minulla, tai oikeastaan meillä Villivisiossa. Yhtenäiset toimintamallit luovat tehokkuutta ja kehittävät työn laatua. Tätä varten olemme kehittäneet tavan rakentaa projekteille aloitustavan, jonka avulla varmistamme, että työ saa heti oikean ja tarkoituksenmukaisen suunnan.

Oikean suunnan etsintä aloitetaan Villivisiossa workshopilla, jota kutsumme tässä yhteydessä  määrittelytyöpajaksi.

Minkä tietojen pohjalta määrittelytyöpaja rakennetaan?

Työpajan suunnittelua tukevat muun muassa seuraavat tiedot:

 • Yrityksen nykyiset myyntiprosessit
 • Keskiarvokustannus asiakasta kohden
 • Valmiiksi määritellyt asiakaspersoonat
 • Konversio leedeistä asiakkaaksi (ei vain verkkosivujen kautta)
 • Liiketoimintamalli
 • Liiketoiminnan tärkeimmät tavoitteet
 • Arvio siitä, miten verkkosivut tulisivat palvelemaan näitä tavoitteita

Lista ei ole tyhjentävä, eikä se ole myöskään edellytys työpajan rakentamiselle. Tarkoituksena on ymmärtää yrityksen toiminta strategisella tasolla ja rakentaa workshop tämän mukaan. Määrä ei korvaa tässäkään yhteydessä laatua, silti itse haluan työpajan suunnitteluun mieluummin liikaa tietoa kuin liian vähän.

Työpaja täynnä kysymyksiä

Määrittelytyöpaja on tiivis workshop, joka suunnitellaan projektin briiffin ja yrityksen tarpeiden mukaan. Workshop rakennetaan aina tapauskohtaisesti, mutta pääsääntöisesti sen tavoitteena on saada vastauksia ainakin seuraaviin aiheisiin:

 • Mikä on verkkosivujen tarkoitus?
 • Mitkä ovat verkkosivujen tärkeimmät tavoitteet?
 • Mitkä ovat verkkosivujen käyttäjäpersoonat?
 • Mitä perusoletuksia voimme tehdä käyttäjäpersoonista?
 • Millaiset käyttäjäpolut käyttäjäpersoonilla on?
 • Mitkä ovat verkkosivujen tärkeimmät ominaisuudet?

Yhteistyöllä koottuja vastauksia

Kysymykset ovat lopulta melko yksinkertaisia, vastausten löytäminen vaatii kuitenkin työtä. Jokainen yrityksen työntekijä tarkastelee esitettyjä kysymyksiä aina omasta näkökulmastaan. Nämä näkökulmat tulee yhdistää yhtenäiseksi visioksi siitä, millaisen palvelukokonaisuuden verkkosivut luovat.

Työpajan tarkoituksena on koota yhteen yrityksen kaikki verkkosivujen suunnittelun kannalta merkittävät asiantuntijat, kerätä heiltä tarvittavat tieto ja näkemys esitettyihin kysymyksiin sekä muodostaa tämän pohjalta yhtenäinen näkemys siitä, miten verkkosivujen suunnittelua lähestytään. Yrityksen asiantuntijoiden lisäksi workshop työhön voidaan osallistaa myös yrityksen omia asiakkaita. Tällä tavoin voidaan vahvistaa oletukset kohderyhmistä.

Tarvittava tieto voidaan kerätä ryhmätöinä, itsenäisenä pohdiskeluna, avoimena keskusteluna tai näiden yhdistelmänä. Hyvin johdettu työpaja varmistaa sen, että jokainen pääsee jakamaan oman näkemyksensä ja näiden pohjalta johdettu yhteenveto täyttää juuri kyseisen yrityksen tarpeet.

Kirjoittaja Mikko Nuuttila,
Lead Digital Designer

Digi digitaalinen markkinointi verkkosivut