Olen vastuussa jokaisen potentiaalisen asiakkaan mielialasta kohtaamisemme jälkeen. Tämän lisäksi minun täytyy tapaamisissa saada mahdollisimman kattava kuva asiakkaan sen hetkisestä tilanteesta – positiosta, tavoitteista ja haasteista.

Lähden aina aluksi parhaani mukaan selvittämään, huutaako asiakkaan tilanne laajaa strategista suunnittelua vai voimmeko lähteä toteuttamaan valmiiseen ja ajantasaiseen strategiaan pohjautuvaa markkinoinnin ja viestinnän konseptointia sekä luovaa suunnittelua.

Luotaavalla kartoituksella pyrimme rakentamaan pohjaa parhaaseen mahdolliseen asiakas- ja toimialaymmärrykseen. Tämä luo osaltaan edellytyksiä siihen, että omalla työllämme onnistumme aidosti auttamaan asiakkaita tavoitteisiin pääsemisessä eli hoitamaan itse sairauden syytä, emmekä vain tilapäisesti helpottamaan oireita.

Miksi syvällinen keskustelu sitten on tärkeää? Kyse on muun muassa resursseista: euroista ja tunneista. Oikeilla kysymyksillä meillä on mahdollisuus päästä paremmin, fiksummin ja oikeassa kulmassa porautumaan Oy Potentiaalinen Asiakas Ab:n tilanteeseen. Emme hukkaa omaa tai asiakkaan aikaa epäolennaisuuksiin ja pystymme käynnistämään suunnittelutyön juuri siitä kohtaa, missä on eniten kipua – siellä luovuus luo parhaiten ratkaisuja ja aitoa lisäarvoa. Joskus vastaukset tulevat apteekin hyllyltä, ja joskus niihin ei ole suoria vastauksia.

Lisäksi muuhunkin kuin pelkästään sääilmiöiden ennustamattomaan vaihteluun ja toimiston itseriittoisuutta hipovaan (on muuten helppoa) kehumiseen keskittyvä ensitapaaminen antaa asiakkaallekin mahdollisuuden järjestää ajatuksiaan ja inspiraatiota myös sisäisiin jatkokeskusteluihin.

Mistä esimerkiksi haluaisin kuulla sinun kertovan?

Katse karttaan ja unelmiin

Miten bisnes sujuu? Mihin haluatte mennä ja mikä on sen matkan keskeisin ennakoitava haaste? Miltä ulkopeli näyttää maailmalla? Kuka on ykkösasiakas? Kuinka asiakkaat segmentoituvat? Toimialan konventiot ja kehityssuunnat? Mikä on oma ja tärkeimpien kilpailijoiden positio??

Katse peiliin

Miten määrittelette itsenne? Mikä on teidän kilpailuetunne ja kuinka se puree? Onko se aidosti teidät muista erottava tekijä koko markkinassa? Miten sijoitutte markkinassanne? Miten kiteytätte liiketoimintanne ytimen? Mikä on se arvo, jota tuotatte asiakkaillenne? Kuinka hyvin se arvo luo tällä hetkellä liiketoimintaa?

Katse sieluun

Millainen yrityskulttuurinne on? Miten koette tämän hetkisen osaamisenne ja sen riittävyyden? Mikä näkemys teillä on prosessienne toimivuudesta?

Palveluammatti parhaimmillaan

Olen roolissani palveluammatissa sekä sisäisesti täällä toimistolla että ulkoisesti asiakkaita kohtaan. Tekemällä työni hyvin luon edellytyksiä yhteiselle menestykselle.

On mahdollista, että toteamme jo ensimmäisessä tapaamisessa, etteivät toimintamallimme ja tahtotilamme kohtaa – ja se on täysin ok. Mitä aikaisemmin tämä havainto tehdään, sitä parempi se on kaikille osapuolille. On käynyt myös niin, että kemioiden kohdatessa on lähdetty innostuksen aallossa yhteiselle matkalle. Mutta sitten ensimmäisten projektien jälkeen huomaamme, että emme ole luotuja toisillemme. Silloin on rehtiä sanoa kauniit kiitokset ja heipat.

Muun muassa tätä välttääksemme täytyy kysyä heti alusta alkaen niitä oikeita kysymyksiä. Asiakkaan näkökulmasta Villivisio pyrkii rakentamaan luottamuksellisen ja parhaan mahdollisen kumppanuuden. Joskus tämä tarkoittaa myös sen hankalan ein sanomista. Useimmiten sanomme kuitenkin tahdon.

Ollaan rehellisiä toisillemme, puolin ja toisin.

Kirjoittaja Olli Lehtisalo,
myyntijohtaja

Yleiset asiakasymmärrys markkinointiviestintä