Mitä villivisiolaisuus on ja miten erotutte kilpailijoistanne? Tämä on kysymys, jota minulta usein kysytään, niin asiakastapaamisissa kuin rekrytointeja tehdessä. Villivisiolaisuuden voi kiteyttää tahtotilaan, joka näkyy ja tuntuu kaikessa, mitä teemme. Vahvana haluna kasvaa yrityksenä ja yksilöinä, janona mennä eteenpäin, tehdä parasta duunia ja seistä kaiken tekemisemme takana. Sellaista tekemistä, joka kiteyttää asiakkaan tarinan ja tekee heidän tavoitteistaan totta. Päivittäistä tuloksentekoa, itsensä likoon laittamista ja oivaltamisen riemua. Onnistumista yhdessä asiakkaan kanssa ja tiiminä.

Usein mielletään, että kasvun paras mittari on eurot. Se on totta, että myynnin kasvu on tärkeää. Uskon kuitenkin, että yhtä tärkeää on yrityksen henkisen pääoman ja osaamisen kasvu. Eteenpäin on mentävä, ja epämukavuusalueella tapahtuva oppiminen on kaikista arvokkainta kasvua haettaessa. Tulosta syntyy, kun aktiivisesti hakeudutaan uuden ääreen. Sellaisten asiakkaiden ja projektien pariin, missä pulssi nousee ja kämmenet hikoavat.


Markkinointiala on hyvin kilpailtua, joten on pystyttävä erottumaan kilpailijoista ja lunastettava lupaukset joka päivä.

Toimialamme tärkein käyntikortti on tehty työ, referenssit puhuvat puolestaan. Olet juuri niin hyvä kuin viimeksi tekemäsi työ. Markkinointiala on hyvin kilpailtua, joten on pystyttävä erottumaan kilpailijoista ja lunastettava lupaukset joka päivä. Asiakkaille tehdyt tulokselliset työt ovat kaiken tekemisen keskiössä, ja toimivan arjen kulmakivenä on asiakastyytyväisyys. Asiakas haluaa ostaa vain parasta ja odottaa, että yhteistyö ja henkilökemiat toimivat saumattomasti.

Asiakastyytyväisyys on meille tärkeä onnistumisen mittari, jonka otamme hyvin vakavasti. Haluamme olla asiakkaalle sellainen kumppani, joka tuo parasta pöytään yhteistyötä kunnioittaen. Olemme käyttäneet muun muassa Vuoden Toimisto -tutkimusta ulkoisen auditoinnin työkaluna. Vuosittain toteutettavalla tutkimuksella kartoitetaan markkinointi, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä, toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä ja markkinointialan kehityssuuntia. Tutkimukseen vastaavat siihen osallistuvan toimiston omat asiakkaat, jotka arvioivat yhteistyön tuloksellisuutta ja sujuvuutta sekä toimiston kykyä ymmärtää heidän liiketoimintaansa ja tarpeitaan.

Tutkimuksessa parhaiten menestyneet toimistot julkistetaan alkuvuodesta. Tänä vuonna meillä oli suuri kunnia yltää Vuoden Toimisto -tutkimuksen finalisteihin kategoriassa ”Paras markkinointiviestinnän toimisto” (pienet toimistot, myyntikate alle 5 M€)”. Kategoriamme parhaat pisteet saimme strategisesta osaamisesta, viestintä- ja mediaratkaisuista, asiakkaidemme kokemasta liiketoimintahyödystä sekä ennakointi- ja aloitteellisuuskyvystä. Paransimme kaikkia tutkimuksessa mitattavia osa-alueita viime vuoteen verrattuna. Strategisesta osaamisesta sekä viestintäratkaisuista saimme sekä kategorian että koko tutkimuksen vahvimmat pisteet. Vastanneista asiakkaistamme yksikään ei ollut harkinnut toimistomme vaihtamista viimeisen vuoden aikana.

On äärimmäisen palkitsevaa, kun onnistuu tavoitteissaan. Tutkimuksessa esille tulleet vahvuusalueet ovat sellaista tekemistä, johon olemme systemaattisesti panostaneet viimeisten vuosien aikana ja joiden pohjalle olemme rakentaneet omaa strategista suuntaamme. Tästä kiitos sitoutuneelle tiimille, joka tekee tinkimättömästi töitä. Ja suunnaton kiitos asiakkaillemme, jotka arvostavat ja luottavat yhteistyöhömme. Ilman teitä emme saisi haastaa itseämme.

Vuoden Toimisto -tutkimus on avannut meille oven uuteen maailmaan ja uusiin haasteisiin. Olemme eri kisassa kuin aikaisemmin. Kisassa, jossa asiakkailla on lupa odottaa vieläkin enemmän ja kilpailijat haastavat vieläkin kovempaa. Olemme epämukavuusalueella, pulssi nousee ja kämmenet hikoavat. Mahtavaa, juuri siellä, missä haluammekin olla – kasvamassa!

Kirjoittaja Anna Lehtisalo,
toimitusjohtaja

Yleiset asiakasymmärrys johtaminen markkinointiviestintä