Miten me löydämme kovia osaajia taloon? Miten voisimme olla houkutteleva työnantaja? Miten voisimme parantaa rekrytointikokemusta? Näitä ja monia muita rekrytointiin liittyviä aiheita pohditaan paljon yrityksissä, kun kilpailu hyvistä tyypeistä käy kuumana. Toisaalta nämä kysymykset voivat herätä, kun todetaan, että meitä ei työnantajana tunneta tällä hetkellä kovinkaan hyvin.

Vastapelurina ovat työnhakijat, jotka haluavat, että rekrytointiprosessi on mahdollisimman helppo, nopea ja ketterä. Voisiko chatbot auttaa sekä työnantajaa että työnhakijaa näiden moninaisten haasteiden ratkaisemissa? Kyllä voisi.

Mitä chatbot tekee?

Chatbotin hyödyt voidaan tiivistää kolmeen funktioon. Se kysyy, vastaa ja seuloo. Ja kaiken lisäksi automaattisesti, joten se ei sido kenenkään resursseja.

Chatbotin kysymykset voivat liittyä työnhakijan osaamiseen, aiempaan työkokemukseen tai se voi myös kerätä esimerkiksi hakijan perustietoja. Oleellisinta on, että muutaman kysymyksen avulla voi oppia paljon hakijoista. Rekrytointitilanteessa myös työnhakijoilla on paljon kysymyksiä työtehtävään liittyen. Mitäpä jos chatbot voisi vastata ainakin yleisimpiin kysymyksiin? Jos kyseessä on monimutkainen kysymys, voi chatti vastata esimerkiksi yleisellä tasolla ja tarjota vaihtoehtoja, mistä löytyy lisätietoja jostakin mieltä askarruttavasta aiheesta.

Kysymykset ja vastaukset tuottavat arvokasta dataa, ja parhaassa tapauksessa chatbot voi seuloa parhaat kandidaatit kaikkien hakijoiden joukosta. Jos jokin kriittinen osaamisalue uupuu, voi hakija todeta, että ehkä tämä tehtävä ei ole minua varten. Toisaalta, jos taas työtehtävään vaadittavat ominaisuudet löytyvät hakijalta, voi potentiaalinen työntekijä motivoitua lisää ja lähettää hakemuksen samalta istumalta.

Mitä lisäarvoa chatbot tuo rekrytointikampanjaan?

Suunnittelimme keväällä asiakkaallemme rekrytointikampanjan, jossa hyödynnettiin chatbotia yhtenä osana kokonaisuutta. Rekrytointikampanja koski koulutusohjelmaa, jota uudistettiin tänä vuonna. Haasteena oli, että yritystä ei tunneta kovinkaan hyvin, ja koulutusohjelmaan soveltui suuri joukko ihmisiä hyvin erilaisilla koulutus- ja työkokemustaustoilla.

Loimme kampanjasivuston, jossa chatbot oli merkittävässä roolissa. Chatbotin tehtävänä oli antaa lisätietoja koulutusohjelman ja tulevan työtehtävän vaatimuksista sekä samalla testata potentiaalisia työnhakijoita. Kyseisessä työtehtävässä vaadittiin muun muassa loogista päättelykykyä, joten sitä pääsi botin kanssa testaamaan.

Otimme chatbotin mukaan kampanjaan ensisijaisesti siksi, koska halusimme kartoittaa hakijan kelpoisuutta haettuun koulutusohjelmaan. Tavoitteena oli siis löytää juuri ne parhaiten sopivat henkilöt kaikkien hakijoiden joukosta. Lisäksi halusimme luoda hakijoille hyödyllisen ja toisaalta myös erilaisen rekrytointikokemuksen chatbotin avulla. Positiivisen kokemuksen myötä myös yrityksen tunnettuus saattaa parantua ja potentiaalisille hakijoille kirkastuu, millaisia työtehtäviä yritys tarjoaa.

Chatbot auttaa seulomaan parhaimmat kyvyt ja motivoituneimmat tyypit. Lisäksi se myös auttaa yritystä erottautumaan muista työnantajista.

Kampanjan tulokset olivat hyvät. Sivustolla oli kävijöitä vajaan kolmen viikon aikana lähes 8 000. Chatbotissa keskustelu aloitettiin 2 360 kertaa ja loppuun asti keskustelun kävi 1 572 henkilöä, eli lähes 67 % vastasi kaikkiin chatbotin kysymyksiin. Hakemusten laatu oli erinomainen. Yli 200 jätetystä hakemuksesta vain viisi ei täyttänyt asetettuja kriteerejä. Voidaan siis todeta, että sopivia hakijoita löydettiin hyvä määrä ja chatbotilla oli varmasti vaikutusta tähän lopputulokseen.

Seuraavan kerran kun rekrytoit, pohdi voisiko chatbotista olla sinullekin suuri apu.

Kirjoittaja Jonna Ekman,
digimarkkinoinnin suunnittelija

Digi