Miten ja millaista viestintää teillä tehdään? Tämä kysymys minulle on esitetty useammin kuin kerran.  Karkeasti tiivistettynä me Villivisiossa autamme asiakkaita luomaan viestinnällä merkityksiä heidän omille asiakkailleen. Ensin tunnistamme viestien arvon ja sen jälkeen sen tuomat mahdollisuudet.

Viestintää on monenlaista. Pohtiessani, miten voisin parhaiten avata sitä, kuinka viestintää tehdään Villivision tyyliin, mieleeni juolahti ajatus – annetaan asiakkaidemme kertoa se puolestamme. Vuosi sitten keväällä olimme mukana lanseeraamassa Tampereen suurinta kauppakeskusta, Ratinaa.  Istuimme kauppakeskuspäällikkö Mervi Aholan kanssa alas ja pohdimme, millainen rooli viestinnällä oli Ratinan avaamisessa sekä millaisia tuloksia ja vaikutusta sillä saatiin aikaan.

Positiivista odotusarvoa luomassa

M: Ratinan avaus oli kauan odotettu tapahtuma Tampereella, joten viestinnällä oli todella suuri merkitys. Viestinnän tuli tapahtua nopeasti ja olla ajantasaista – tietoa täytyi välittää eteenpäin runsaasti. Viestinnällä saatiin hypetettyä avajaisia jo ennakkoon, ja Ratinalle pystyttiin luomaan positiivinen odotusarvo. Laadukkaan viestinnän avulla saatiin välitettyä tietoa yleisölle myös avauksen kaikista käytännön järjestelyistä, esimerkiksi liikenteen ohjauksesta, mistä saimme asiakkailtamme paljon kiitosta.

H: Ratinan lanseerausviestinnällä vaikutettiin kauppakeskuksen asiakkaiden mielikuviin tulevasta kauppakeskuksesta sekä huolehdittiin siitä, että tietoa oli saatavilla helposti. Meillä ihmisillä on taipumus pitää siitä, että asiat tehdään meille vaivattomaksi. Viestinnän rooli oli tehdä Ratinan vastaanotto yleisölle helpoksi sekä rakentaa kauppakeskukselle mainetta kaupunkilaisten kohtaamispaikkana ja ainutlaatuisena palvelukokonaisuutena.

Rakennusaineena brändi

M: Suuressa avauksessa on paljon tekemistä ja oli helpottavaa, kun ammattilaiset pitivät huolen viestinnästä. Näin saatoimme itse keskittyä muihin asioihin. Ammattilaisten avulla viestit saatiin maailmalle oikeassa muodossa.

H: Roolimme on helpottaa asiakkaidemme arkea ja huolehtia siitä, että viestintä on katkeamatonta, sujuvaa ja laadukasta. Pohjatyönä kävimme yhdessä Ratinan kanssa läpi kauppakeskuksen brändiä ja identiteettiä, mihin kaikki viestintä tulee perustua.

Tavoitteena näkyä ja kuulua

M: Odotuksemme oli, että viestintä on meidän brändimme mukaista ja kertoo meistä positiivisesti ja odotusastetta nostavasti. Toivoimme myös, että viesti saadaan mahdollisimman moniin medioihin näkyville.

H: Ratinan avauksessa välitimme viestiä kuluttajille sekä suoraan että ansaitun medianäkyvyyden kautta. Lanseerausten vaikuttavuus näkyy loppujen lopuksi aina palvelun käyttäjien tai tuotteen ostajien määrässä ja sitä myötä liiketoiminnan kasvussa. Tässä tapauksessa tuloksia mitattiin avauspäivien kävijä- ja mediaosumien määrissä – Ratina sai sekä hienoa näkyvyyttä eri valtakunnallisissa ja paikallisissa medioissa että keräsi paikalle runsaan kävijämäärän. Viestinnän mittaaminen on arvokasta ja sen huomio on oltava viestinnän laadussa, vaikuttavuudessa ja tuloksissa.

Tuloksia syntyy, koska ymmärrämme asiakasta ja heidän asiakastaan.

Viestintä pohjautuu suunnitelmalliseen tekemiseen

H: Avajaisten viestintää suunniteltaessa lähdimme ensin yhteistyöllä pohtimaan, mitä Ratinasta haluamme kertoa ja teimme tarkan suunnitelman mediaviestintään. Ansaitun medianäkyvyyden saamiseksi, meidän tulee tarjota juttu- ja uutisaiheita, jotka ovat siinä hetkessä relevantteja kulloisenkin median lukijakunnalle. Tämän pohjalta lähdimme hahmottelemaan, millaisia asioita Ratinasta nostamme esiin ja miten palvelemme median tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Tuloksia syntyy, kun ymmärrämme asiakasta ja heidän asiakastaan. Ratinan lanseerauksessa myös median syvällisellä ymmärtämisellä oli iso rooli.

M: Koko viestinnän prosessi sujui loistavasti. Villivisio piti huolta aikatauluista, ja he osasivat korostaa suunnittelussa ja viestittävissä asioissa juuri oikeita asioita. Heillä oli näkemys siitä, mikä mediaa ja kuluttajia kiinnostaa. Erityisen tärkeätä oli prosessin sujuva läpivienti, joka vapautti meidän aikaamme avajaisten suunnitteluun ja toteutukseen. Oli todella tärkeää saada viestintään kokenut ja luotettava kumppani.

Olipa kyseessä sitten kauppakeskuksen tai hammasharjan kokoinen lanseeraus, on tärkeää ymmärtää lanseerauksen merkitys niin yritykselle kuin yrityksen asiakkaalle. Lanseerauksen takana on yleensä sekä liiketoiminnallinen että loppuasiakkaiden lähtökohdista syntyvä tarve. Nämä kaksi asiaa yleensä kertovat jostain isommasta yhteiskunnallisesta muutoksesta, jolloin näiden kolmen tahon risteyskohdassa on lanseerauksen merkitys – uutinen, jonka autamme teitä löytämään.

Kirjoittaja Henna Kärkkäinen,
asiakkuusjohtaja

PR Viestintä lanseerausviestintä mediaviestintä