Vaikuttajamarkkinointi ei ole mikään uusi juttu. Sitä tekevät nykyään lähes kaikki, etenkin valveutuneet brändivetoiset yritykset, niin pienet kuin suuretkin. Vaikuttajamarkkinointi kasvoi räjähdysmäisesti viime vuonna, ja sen voittokulku jatkuu kuluvana vuonna vähintään yhtä vahvana. Miten sitten pysyä ajan hermolla tämän alati muotoaan muuttavan markkinoinnin osa-alueen trendeistä?

Kun alettiin puhua vaikuttajamarkkinoinnista, alettiin samassa yhteydessä puhua sisältömarkkinoinnista ja tarinankerronnasta. Nämä muodostavat edelleen tärkeän ja pysyvän elementin vaikuttajamarkkinoinnissa. Pelkkä hyvä sisältö ja puhutteleva tarina eivät kuitenkaan enää riitä. Nyt kun lähes kaikki vaikuttajamarkkinoivat, on oltava valmis sukeltamaan yhä syvemmälle ja tekemään asioita entistä moniulotteisemmin.

Alle olen nostanut esille muutamia vaikuttajamarkkinoinnin tämän päivän teemoja, joiden avulla markkinointia voidaan toteuttaa entistä vaikuttavammin.

Vaikuttajat brändilähettiläinä ja -rakentajina

Vaikuttajamarkkinointi on siirtynyt yksittäisistä projekteista pitkäaikaisiin ja jatkuviin vaikuttajakumppanuuksiin. Brändilähettiläiden valjastaminen ei kuitenkaan tarkoita pelkästään sitä, että vaikuttajalle kerrotaan tärkeimmät brändiviestit, joita hän sopivan tilaisuuden tullen säännöllisesti jakaa kanavissaan. Vaikuttajat ovat nykyään siinä asemassa, että he myös rakentavat brändiä brändin kanssa. Toki suurista linjoista päättää brändin omistaja, mutta taitavaa vaikuttajamarkkinointia tehdessä on hyvä ymmärtää ja hyväksyä se, että vaikuttaja itse tietää, mitkä nyanssit ja esitystavat purevat juuri hänen yleisöönsä.

Älä osta pelkkää kanavaa tai kampanjaa, osta osaava vuorovaikuttaja

Jokaisen yrityksen tulee tuntea omat kohderyhmänsä. Mutta koska kukaan ei voi tietää kaikesta kaikkea, on hyvä luottaa vaikuttajan asiantuntemukseen. Vaikuttaja tuntee oman lukija- tai kuulijakuntansa, ja siksi vaikuttajat kannattaa ottaa kiinteästi mukaan markkinoinnin suunnitteluun.  Vaikuttajan valinnassa on myös hyvä olla kriittinen – on hyvä muistaa, että vaikuttajamarkkinoinnissa emme osta lukuja tai seuraajamääriä, vaan hyvää vuorovaikuttajaa. Jotta viesti oikeasti uppoaa haluttuun kohdeyleisöön ja ennen kaikkea konkreettisesti aikaansaa toivotun reaktion, on vaikuttajan oltava vakuuttava, sitouttava ja seuraajansa liikkeelle saava persoona.

Pelkät perinteiset vaikuttamisen kanavat eivät riitä

Pelkällä blogipostauksella tai Instagramin still-kuvasarjalla ei enää erotuta. Rinnalla on, jos ei jo alettu, niin alettava käyttää myös monien vaikuttajien suosimia vlogeja, Instagram Stories -julkaisuja, livelähetyksiä ja podcasteja. Näissä kanavissa korostuu aitous ja inhimillisyys, jotka moni muukin alan ammattilainen on nostanut vaikuttajamarkkinoinnin tärkeimmiksi trendeiksi. Jos tuote tai palvelu osataan tuoda osaksi vaikuttajan aitoa arkea, on siihen kuulijan ja katsojankin helppo samaistua.

Vaikuttajamarkkinointi ei ole enää vain trendi, vain yksi jatkuva tapa tehdä markkinointia.

Vaikuttajamarkkinointi vaatii taitoa

Lopuksi, vaikuttajamarkkinointi ei ole enää vain trendi, vain yksi jatkuva tapa tehdä markkinointia. Siksipä vaikuttajamarkkinoinnin aidosti vaikuttava hyödyntäminen vaatii markkinoijalta yhä enemmän tietoa ja taitoa. Täytyy olla kartalla vaikuttajien, myös suosiotaan kasvattavien mikrovaikuttajen, tekemisistä ja siitä, mistä heidät löytää. Toki täytyy olla ymmärrystä myös vaikuttajien kohdeyleisöstä. On myös osattava tunnistaa tilanteet, joissa vaikuttajamarkkinointia voidaan hyödyntää. Nämä tilanteet eivät ole enää vain tuotelanseerauksia tai isoja kampanjoita, vaan tilanteita syntyy yritysten jokapäiväisessä arjessa.

Kirjoittaja Henna Kärkkäinen,
asiakkuusjohtaja

Viestintä brändiviestintä vaikuttajamarkkinointi