Laadukkaita sisältöjä on peräänkuulutettu markkinoinnissa jo jonkin aikaa. Kaiken keskiössä tulisi olla asiakas ja häntä kiinnostava sisältö. Sisältöstrategiat tulisikin ottaa markkinoinnin ja viestinnän ytimeen. Totta vai tarua?

Allekirjoitan täysin sisältöjen merkityksen markkinoinnissa ja viestinnässä. Mikään ei ilahduta minua enemmän kuin tarkkaan mietityt, uutta mielenkiintoista ajateltavaa tarjoavat, tunteita herättävät ja/tai apua tarjoavat sisällöt. Mutta mitä kaikkea hyvin toteutetulla sisältömarkkinoilla voidaan saavuttaa?

Sisältö- eli hyötymarkkinointi

Sisällöt hyödyttävät niin brändejä kuin kuluttajia eniten silloin, kun ne kertovat kuluttajan elämää puhuttelevaa ja ilahduttavaa tarinaa tai auttavat asiakasta häntä askarruttavassa tilanteessa.

Menestyksekästä markkinointia tehdään, kun kohderyhmät ovat kirkkaana mielessä ja asiakkaan tarpeet on tunnistettu. Tällöin on helppo tuottaa myös osuvaa sisältöä. Ei riitä, että eri kanaviin tuotetaan sisältöjä vain tuottamisen ilosta. Sekään ei riitä, että sisällöt kertovat yrityksestä tai tuotteesta totuudenmukaisesti ja yrityksen näkökulmasta katsottuna houkuttelevasti. Omien intressien ajamisen ja viestien loputtoman toitottamisen sijaan tulisi miettiä, mitä hyötyä asiakas palvelusta tai tuotteesta saa, ja tuoda tämä hyöty sisältöjen keskiöön – onhan asiakkaan hyöty suorassa vaikutussuhteessa yrityksen tai palveluntarjoajan hyötyyn.

Sisältöstrategia kirkastaa tavoitteet

Sisältömarkkinoinnilla pitää olla aina selkeät tavoitteet, niin strategiset kuin taktisetkin. Sisältöstrategia määrittää nämä tavoitteet sekä tunnistaa kohderyhmille arvoa tuottavien sisältöjen aihiot ja vaiheet.

Sisältöstrategian avulla sisällöistä saadaan tavoitteellista, asiakaslähtöisesti tuotettua sisältöä, joka pyrkii ohjaamaan käyttäjää eteenpäin hänen päätöksentekopolullaan. Sisältöstrategian myötä sisältömarkkinoija ymmärtää asiakkaan ostopolkua paremmin ja näin löytää myös puhuttelevimmat ja osuvimmat sisällöt, jotka palvelevat tai ilahduttavat asiakasta ja kuljettavat eteenpäin kohti ostopäätöstä. Sisällöt voivat olla esimerkiksi artikkeleita, videoita, podcasteja tai vaikka erilaisia oppaita. Kaikille näille on oikea hetki ja paikka asiakkaan ostopolulla.

Mitattavissa olevat tulokset

Sisältömarkkinointi todistetusti toimii.

Sisältömarkkinointi muun muassa tuottaa suuremman ja laadukkaamman määrän liidejä, jotka taas puolestaan lisäävät myyntiä, ja saa kohderyhmän kiinnostumaan brändistä huomattavasti tehokkaammin. Näiden tietojen valossa on vaikea väittää, etteikö sisältömarkkinointia kannattaisi suunnitella myös lähtökohtaisesti strategisella tasolla. Mitä helpompaa voit sisältöjen avulla kuluttajien elämästä tehdä, sitä parempaan lopputulemaan pääset kaikilla liiketoiminnan sektoreilla.

Maine kiirii ja tunnettuus kasvaa

Kiinnostavaa sisältöä jaetaan eteenpäin, ja kaikki tietävät, miten voimakas markkinointikeino toisten kuluttajien suosittelu on. 

Sisältöä tulvii joka puolelta useista eri kanavista. Positiivinen erottuminen on tällöin haastavaa, joten asiakaslähtöisten ja asiakkaita kiinnostavien sisältöjen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Brändiuskollisuutta luodaan asiakasta koukuttavilla sisällöllä, eikä toisten jo tekemien asioiden toistamisella. Kun informaation lisäksi tarjotaan johdonmukaisesti tunteita herättäviä, koskettavia, hauskoja ja yllättäviä sisältöjä, on niiden leviäminen myös laajempaan tietoisuuteen todennäköisempää.

Vastavuoroisuus opettaa 

Aito vuorovaikutus antaa hyödyllistä tietoa ja uutta inspiraatiota, miten omaa sisältöä voi kehittää ja millaisella sisällöllä menestytään.

Parhaimmillaan hyvä sisältömarkkinointi innostaa dialogiin kohderyhmän kanssa. Sisältömarkkinointi ei saa koskaan jäädä junnaamaan paikalleen, vaan sisällön on muututtava kohderyhmän tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Se, mikä oli relevanttia ja mielenkiintoista sisältöä eilen, ei välttämättä ole sitä tänään.

Ps. Näin joulun alla voi nähdä ja kuulla paljon ilahduttavaa ja tunteita herättävää sisältöä. Kirjoitin viime vuonna tähän samaan aikaan joulukampanjoista brändimielikuvan rakentajana. Käy lukemassa blogi täältä.

Kirjoittaja Henna Kärkkäinen,
asiakkuusjohtaja

Brändi Strategia Viestintä brändin rakentaminen sisältömarkkinointi strateginen markkinointi