Olen törmännyt eri toimialoilla toimivien, eri kokoisten yritysten kohdalla vähättelyyn tiedustellessani yrityksen sen hetkistä viestinnän tilaa. Olen kuullut lukuisia kertoja toteamukset: ”Kyllä me sitten viestitään, kun jotain tapahtuu” tai ”Ei me nyt haluta huudella, mitä meidän asiakkaat ja kilpailijatkin ajattelisivat.” Sisäisen viestinnän osalta saatetaan nostaa samankaltaisia syitä: ”Meidän asiantuntijat ovat niin kiireisiä, ettei me viitsitä häiritä heitä – eihän tässä nyt juuri mitään ole viime aikoina tapahtunut.”

Samalla yrityksien arjesta keskusteltaessa voi nousta esiin selviä ongelmakohtia. Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit eivät ole ihan varmoja, johtuuko viime aikojen radiohiljaisuus mahdottomasta kiireestä, vaiko yrityksen liiketoiminnan päättymisestä. Sisäisesti organisaation puskaradio koetaan ikävän aktiiviseksi, jonka vuoksi pienetkin asiat kasvavat valtavan suuriksi.

Rikkinäinen radio on maineriski

Ihmismielelle on tyypillistä täydentää tarinasta puuttuvat kohdat, jotta arkeen saadaan luotua analogioita. Näin syntyy johtopäätöksiä sen hetkisistä tilanteista, jotka perustuvat hatariin faktoihin tai puutteelliseen kokonaiskuvaan. Kun nämä tarinat lähtevät elämään ihmisten keskusteluissa, ne kasvavat ja arvottavat organisaatiota ja sen brändiä. Huhu alkaa vaikuttaa mielikuviin ja maineeseen, ja lopulta arjen sujuvuuteen ja liiketoimintaan.

Jotta yritys voisi vaikuttaa siihen mitä kaduilla ja kahvihuoneissa puhutaan, tulee viestintä ottaa yhdeksi arjen jatkuvista rutiineista. Organisaatiot tekevät työtä omista lähtökohdistaan tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.  Tällöin viestittäviä asioita löytyy niin tavoitteista ja organisaation tai toimialan muutoksista, jo matkan varrelta kuin maaliviivaltakin. Joskus myös jotkin prosessit voivat seisahtua, esimerkiksi odottamaan päätöstä ulkoiselta taholta. Myös tällöin pysähtyminen, sen keston arviointi ja jälleen liikkeelle lähtö ovat kaikki viestittäviä asioita.

Olipa organisaatiosi minkäkokoinen tahansa ja millä toimialalla tahansa – ole rohkea ja tee yrityksestäsi numero. Pidä henkilöstösi, sidosryhmäsi ja asiakkaasi ajan tasalla siitä mitä organisaatiossasi tapahtuu ja muista kertoa myös onnistumisista. Tieto kun ei onneksi (yleensä) lisää tuskaa —ja sillä voi olla myös positiivisia vaikutuksia: se kasvattaa ymmärrystä ja luo sitoutumista.

Kirjoittaja Karri Harju,
viestintäkonsultti

Viestintä strateginen viestintä