Konseptisuunnittelu lihallistaa strategian. Se saa aikaan resonanssin strategian ja asiakkaan välille niin, että tekemämme työ pohjaa totuuteen, mutta puhuttelee myös kokijan sielua ja sydäntä. Konseptisuunnittelu tarinallistaa viestin ytimen selkeäksi kokonaisuudeksi, joka on helppo sisäistää ja miellyttävää kokea.

Minä haluan uskoa. Haluan sen mahdollisuuden takaraivooni, että tämä voi olla totta. Haluan uppoutua, yllättyä, löytää uusia kulmia ja tasoja, tuntea epäuskoa, ihmetystä ja samaistumista. Ja lopuksi hymyillä, pyörittää päätäni ja päästää hiljaa uloshengityksen mukana ei jumalauta…

Tuossa on hyvät tavoitteet mille tahansa elämän osa-alueelle, ja juuri sen takia ne ovat oleellisia myös markkinoinnissa ja markkinointiviestinnässä. Siinä missä kirjallisuudessa, elokuvateollisuudessa tai muussa viihdefiktiossa totuuden ei saisi antaa pilata hyvää tarinaa, meidän on työssämme pidettävä se tarkasti mielessä.

Ilman totuuden siementä, realiteetteihin perustuvaa peruskiveä ja helposti löydettävää yhteyttä yrityksen brändiin ja olemassaolon syihin, me emme tee työtämme liiketoiminnallisista vaikuttimista ammentavina ammattilaisina. Muutumme sen sijaan epäuskottaviksi viihdeteollisuuden äpärälapsiksi.

Viihdyttävyys ei ole poissuljettua, se on jopa suotavaa ja tavoiteltavaa. Huomiota on helppo saada heijastamalla aidon kokoisia, kultaisia elefanttihologrammeja kävelemään pitkin kylän raittia keskellä päivää, mutta tärkeintä on se, mitä saadulla huomiolla tehdään.

”Jos työmme ei pohjaa realiteetteihin, olemme vain viihdeteollisuuden äpärälapsia.”

Jos meillä ei työssämme ole relevanttia yhteyttä yrityksen kärkiviestiin ja brändiin, niin olemme epäonnistuneet. Siksi on tärkeää rakentaa pohjatyö hyvin. Kun lähdemme liikkeelle liiketoiminta- ja brändistrategiasta ja olemme selvittäneet syyt, miksi yritys on olemassa ja miksi jonkun pitäisi olla heistä kiinnostunut, olemme jo vahvoilla.

Huolella tehty pohjatyö antaa meille avaimet toiseen elintärkeään asiaan: strategiasta johdettujen kärkiviestien dramatisoimiseen luovaksi konseptiksi. Hyvin suunnitellulla konseptilla puhallamme strategian ja viestit eloon. Rakennamme konseptin avulla itsellemme ja asiakkaillemme työkalupakin yhtenäistä ja vaikuttavaa markkinointiviestintää varten – riippumatta kanavista ja toteutustavoista.

Vaikutamme sydämeen, liikutamme sieluja, luomme puheenaiheita ja annamme vastaanottajalle syyn haltioitumiseen. Ja lopuksi mahdollisuuden huokaista hiljaa ulos lempikirosanansa.

Kirjoittaja Karri Gardemeister,
luova johtaja

Strategia konseptisuunnittelu strateginen markkinointi