Mitkä hiton brändintappajat?

Tämä on blogisarjan osa 1/4. Luethan myös muut jutut?
1/4 Mitkä hiton brändintappajat?
2/4 Miten hämminki tappaa brändin?
3/4 Miten horros tappaa brändin?
4/4 Miten kitka tappaa brändin?

Brändintappajat ovat aineettomia pirulaisia, jotka pesivät ihmisten välissä, asuvat työ- ja yrityselämän varjoissa, hämmentävät, latistavat ja sotkevat vastuullasi olevan brändin asiat. Brändintappajat ovat kuin loisia valmiina tarraamaan kiinni kaikkiin tekemisiisi. 

Tämä teksti esittelee ja auttaa sinua tunnistamaan brändityösi viholliset, sillä vain niin havaitset ja opit elämään niiden kanssa – teet brändistä voittavan.

Miksi brändi on tärkeä?

Brändi syntyy yrityksesi ulkopuolella. Se on miten ihmiset ja asiakkaasi kokevat yrityksesi, palvelusi ja tuotteesi. Se elää ja hengittää kaikessa mitä teet ja missä kohtaat asiakkaasi. Se on päätöksiä siitä, miten tuotteesi jaellaan, miten se näkyy jakelupisteissä, kohderyhmävalintoina, hinnoitteluna, se miten puhuttelet,  herätät tunteita ja toimintaa halutussa kohderyhmässä. Kokonaisvaltaisena asiakaskokemuksena.

Brändi on myös yrityksesi omaisuuserä: immateriaalioikeus, jolla on arvo. Brändin arvon tuotto perustuu siihen, mitä saat sillä aikaan. Tämän takia sitä tulee vaalia ja johtaa, sillä jos brändi on vahva ja resonoi oikeassa porukassa, niin sinut valitaan useammin, kuin kilpailijan vastaava tuote tai palvelu. Ideaalitilanteessa rakennat brändillesi vahvan position ja hintapreemion kilpailijoihin nähden. Tämä korreloi siihen, että liikevaihtosi, markkinaosuutesi ja top of mind kasvaa ja vahvistuu. Tämä kaikki näkyy suoraan viivan alla.

Brändi on vahva, kun yrityksellä on hyvä strategia ja yrityksessä toimitaan sisäisesti, markkinointiviestinnässä sekä palvelukohtaamisissa sen mukaisesti. Silloin yrityksen tulos ja tekeminen on parempaa.

Miksi brändi alkaa kuolla?

Olemme huomanneet, että brändejä ei vaalita tai johdeta kovin usein. Yrityksissä osaavakin johto ja hallitus laiminlyö brändiä, koska muut liiketoiminnan osa-alueet koetaan tärkeämmäksi arvontuoton näkökulmasta. Meillä on elefantti huoneessa: brändit tekevät useammin kuolemaa, kuin voivat hyvin. 

Meillä on elefantti huoneessa: brändit tekevät useammin kuolemaa, kuin voivat hyvin

Numerot kertovat oireesta – eivät syystä

Kun brändi alkaa kuolla, se yleensä johtaa yritysten numeroiden huonontumiseen esimerkiksi myynnin sakkaamiseen, laskevaan liikevaihtoon tai työtyytyväisyyden alenemiseen.

Tässä kohtaa helpoin ratkaisu on karsia kuluja ja painaa jarrua. Brändistä ja asiakaskokemuksesta puhutaan valitettavan harvoin, vaikka asiakkaat ovat ratkaisevassa asemassa – ostamassa tuotetta tai palvelua ja siten määrittelemässä liikevaihtoa. On siis aika hassua jättää asiakkaat vähälle huomiolle.

Kuolevan brändin tyypilliset oireet

  • Yrityksessä vallitsee pelon ilmapiiri. Ihmiset eivät tiedä miksi tekevät, mitä tekevät ja kenelle tekevät. He eivät kommunikoi avoimesti tai pyydä apua, vaan puurtavat yksin hiljaisuudessa yrittäen selviytyä.
  • Ulosmyyntiluvuissa ei näy vastaavuutta vaikka validoituja, kuumia liidejä tulee sisään. Uusi tuote saa aikaan säpinää markkinassa, yhteydenottoja tulee reilusti mutta liian suuri osa jää roikkumaan, eikä muutu kaupaksi. Ostokset jäävät ostoskoriin ja lähetetyt tarjoukset päätyvät suureen hiljaisuuteen.
  • Potentiaalinen ja testattu asiakassegmentti ei reagoi. Tarjooma on loistavaa, kuin heille tehty, mutta mitään ei tapahdu. Segmentti ei muutu asiakkaiksi ja kumppaneiksi.

Näiden kolmen oireen ydinsyyt ovat tunnistettavissa ja yleistettävissä, mistä johtuen niiden kanssa voi oppia elämään.

Brändintappajat ja niiden tunnistaminen

Yleisimpiä tilanteita tarkastellessa esiin nousee suurimmat brändintappajat: hämminki, horros ja kitka. Sinäkin olet varmasti törmännyt niihin, kenties painit niiden kanssa tällä hetkellä. 

Hämminki sekoittaa arjen

Hämminki on asioiden pyrkimistä epäjärjestykseen. Jos huoneesta ei pidä huolta ja siivoa, siitä syntyy loppujen lopuksi hirvittävä kaaos. Tätä kaaosta ja hämminkiä vastaan taistelet parhaiten sisäisellä viestinnällä ja kulttuurin kehittämisellä. Jos oma pesä, kaiken tekemisen alkujuuri, ei ole kunnossa eikä yhteistä kulttuuria hoideta, on liiketoimintasi äkkiä epäjärjestyksessä. Epätietoisuus lisääntyy ja brändi alkaa kuolla.

Horros ei liikuta

Horros eli hitaus, kankeus ja vitka, on asian (esim. ihmisten) taipumus jatkaa tasaisessa liikkeessä tai pysytellä paikallaan, aivan kuten aina ennenkin, ellei heihin kohdistu muutosta aiheuttavaa voimaa. Horrosta vastaan taistellaan markkinointiviestinnällä ja teoilla: mitä ja miten organisaatiosi kertoo liikuttavasti ja muutosta aiheuttavasti missiostanne ja merkityksestänne asiakkaille.  Jos markkinointiviestintä viestii ristiriitaisia lupauksia tai jättää muutoin kylmäksi, kohderyhmät eivät reagoi vaan jatkavat menoaan kuten ennenkin. Horros voittaa ja brändi alkaa kuolla.

Kitka nihkeyttää kohtaamiset

Kitka eli liikevastus on toisiaan koskettavien pintojen välissä olevaa liikettä tai liikkeen alkamista vastustava voima. Kun ihminen kohtaa yrityksesi ja sen brändin, missä tahansa, kohtaamisessa oleva kitka on lähes aina huono asia; kohtaaminen ei suju, tulee häiriöitä, asiat eivät ole selkeitä tai intuitiivisiä eikä palvelu pelaa. Kitkaa vastaan taistelet parhaiten palvelukohtaamisten suunnittelulla. Näin teet asiat sujuviksi, autat, olet nopea, tarkoituksenmukainen ja mukava. Kaikissa muissa tapauksissa kitka voittaa ja brändisi alkaa kuolla.

Asiakaskokemustyö ja sitä kautta brändityö, ei ole yhden mörön hätistelyä.

Asiakaskokemustyö ja sitä kautta brändityö, ei ole yhden mörön hätistelyä. Brändi kun ei voi voida hyvin, jos sitä hoidetaan vain markkinointiviestinnällä tai mainonnalla. Tai viestinnällä ja kulttuurityöllä. Tai palvelumuotoilulla ja palvelukohtaamisten hiomisella.

Hämminki selvitetään kehittämällä sisäistä viestintää ja kulttuuria, horroksesta herätetään markkinointiviestinnällä ja kitkaa voidellaan palvelukohtaamisten suunnittelulla

Näiden kolmen kehittäminen yhdessä muodostavat hyvin voimakkaan täsmälääkkeen. Aina ei kuitenkaan tarvitse tuutata kaikkea täysillä, vaan kannattaa edetä liiketoiminnan tilanteen ja tavoitteiden mukaan. Jokaisen osa-alueen pitää olla riittävässä iskukunnossa, kun haluat brändityöstäsi liiketoiminnan arvontuottajan. 

Möröt ja pelot saavat pysyä matkassasi, mutta pidä huolta että ne ohjaavat sinua ja asiakkaasi kokemusta yhdessä oikeaan suuntaan. Esittelemme kolme brändintappajaa tarkemmin tulevien viikkojen aikana. Jätä tietosi ja tutustu brändintappajiin täällä.

Kirjoittaja Karri Gardemeister ja Anna Lehtisalo,
luova johtaja ja toimitusjohtaja

Brändi Markkinointiviestintä Palvelukohtaamiset Sisäinen organisaatio brändi brändin rakentaminen bränditappajat brändiviestintä horros hämminki kitka