Ei hätää, pysähdy hetkeksi ja ota aikaa markkinoinnin vuosisuunnittelulle, jolloin tekemisestä tulee tehokasta, järjestelmällistä ja vaikuttavaa – ja aikaa jää myös muulle.  

Markkinoinnin vuosisuunnittelun ja vuosikellon avulla laitetaan pelikuviot kuntoon ja taklataan yllättävät tilanteet. 

Kohti tuloksellisempaa markkinointia – kolme syytä, miksi investointi markkinoinnin vuosisuunnitteluun kannattaa

 1. Vuosisuunnittelu on järjestelmällistä ja suunnitelmallista toimintaa, joka pohjautuu liiketoiminnallisiin tavoitteisiin 
 1. Vuosisuunnittelun avulla markkinointia kehitetään jatkuvasti tulosten perusteella 
 1. Vuosisuunnittelu tuo kustannustehokkuutta ja jopa säästöjä 

Nimensä mukaisesti vuosisuunnittelu määrittelee koko vuoden markkinoinnin suuntaviivat ja toimenpiteet ja tekee markkinoinnista ennakoitavaa. Kun markkinointia suunnitellaan riittävän pitkälle, sitä on helpompi hallita, ja muutoksiin – ja jopa yllätyksiin – reagointi käy ketterämmin. Suunnittelun tulee lähteä liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista, joihin markkinoinnin tavoitteet kytketään. Kun tavoitteet ovat selkeät, voidaan tekemistä seurata, mitata ja ennen kaikkea kehittää tulosten pohjalta. Tavoitteiden mukaisesti markkinointi kohdistetaan sekä oikeisiin kanaviin että vaikuttaviin toimenpiteisiin.   

Vuosisuunnittelun avulla markkinoinnin eurot saadaan paremmin hyötykäyttöön. Itse vuosisuunnittelu on kertainvestointi ja vuoden markkinointitoimenpiteiden suunnittelu- ja mediaeurot budjetoidaan etukäteen. Myös henkilöresurssit ovat ennakoitavissa. Näin ollen investointi markkinointiin on tiedossa etukäteen. Hyvin tehty markkinoinnin vuosisuunnitelma on myös oiva pohja seuraavan vuosisuunnitelman tekemiseen. Selvää säästöä siis! 

Liian vaivalloista ja vaikeaa – entä jos sparraillaankin yhdessä? 

Vuosisuunnittelussa lähdemme liikkeelle suurista linjoista ja etenemme kohti konkreettisia toimia. Huomioimme liiketoiminnan kannalta keskeiset tavoitteet ja määrittelemme tekemisen kulmakivet. Hahmottelemme koko vuoden, kuukausi kerrallaan. 

Startin jälkeen sinä voit huokaista ja keskittyä muihin työpöydälläsi oleviin hommiin.

Aloitamme suunnittelun yhteisellä starttipalaverilla, jossa on tarkoitus luoda kokonaiskuva markkinoinnin tilanteesta. Siellä pureudumme yhdessä liiketoiminnallisiin haasteisiin, tarpeisiin ja toiveisiin ja käymme läpi, tai määrittelemme, kohderyhmät, tärkeimmät viestikärjet sekä tavoitteet. Samalla pohdimme tarvittavia toimenpiteitä ja kanavavalintoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteinen startti antaa meille hyvät eväät vuosisuunnitelman laatimista varten ja startin jälkeen sinä voit huokaista ja keskittyä muihin työpöydälläsi oleviin hommiin. Nimittäin seuraavaksi me villit käärimme hihamme ja iskemme kätemme saveen. 

Laadimme sinulle ehdotuksen vuosisuunnitelmasta, joka sisältää markkinoinnin taktiset toimenpiteet, mittarit ja tavoitteet sekä budjettiehdotuksen suunnittelun ja mediaostojen osalta. Rakennamme sinulle myös markkinoinnin vuosikellon Excel-pohjaan, jonka avulla saat helposti näkymän koko vuoden markkinointiin yhdellä silmäyksellä. Saat sekä suunnitelman että vuosikellon omaan käyttöösi auttamaan arjen tekemisessä. Vuosikellopohjaan on myös mahdollista tehdä omia merkintöjä vuoden aikana esimerkiksi sometekemistä silmällä pitäen. 

Ennen suunnitelman käyttöönottoa käymme ehdotuksen vielä yhdessä läpi ja teemme tarvittavat muokkaukset. Tämän jälkeen toteutus onkin vain tekemistä vaille valmista. 

Kerrataanpa vielä – mitä kaikkea sinä saat vuosisuunnittelun avulla?  

 1. Koko vuoden kattavan markkinointisuunnitelman, johon on määritelty:  
 • Markkinoinnin tavoitteet ja mittarit 
 • Kohderyhmät 
 • Markkinoinnin viestikärjet 
 • Budjetti suunnittelun ja median osalta 
 1. Koko vuoden kattavan markkinoinnin vuosikellon, joka nuotittaa markkinoinnin toimenpiteet arjen tasolla: 
 • Kuukausikohtaiset markkinoinnin toimenpiteet 
 • Kuukausi- tai toimenpidekohtainen budjetti 
 • Vastuut ja työnjako 
 1. Apua, tukea ja sparrausta kohti tuloksellisempaa ja mitattavampaa markkinointia 

Kiinnostuitko? Tutustu vuosisuunnittelun palveluumme ja ota yhteyttä Annaan! 

Ps. Jos kaipaat apua markkinoinnin toteutukseen, meiltä löytyy huippuosaamista myös siihen.  

Kirjoittaja Suvi Kuusniemi,
projektisuunnittelija

Markkinointi Markkinointiviestintä Viestintä Yleiset