Onnistunut markkinointiviestintä tarvitsee pohjakseen tavoitteet, jotta se löytää oikean asiakkaan ja tukee laadukasta asiakaskokemusta. Tavoitteet toimivat myös luovan suunnittelutyön ja onnistumisen ohjurina. Jotta tähän onnistumiseen päästään, työlle on oltava brief.

Miten se brief sitten tehdään?  

Hyvästä briefistä ilmenee ainakin nämä:

  • Mitä tavoittelemme työn lopputuloksella? Mistä tiedämme, että olemme onnistuneet? 
  • Miksi teemme tämän työn? 
  • Kenelle teemme työn? Työn ei tarvitse eikä se voi tarjota kaikille kaikkea. 
  • Mikä on toivottu aikataulu ja budjetti? 

Briefin ei tarvitse olla kaiken kattava aamukäsky. Ammattimainen suunnittelija osaa poimia ohjeistuksesta olennaiset asiat ja tarvittaessa kyseenalaistaa. Emme kysy lisäkysymyksiä ollaksemme ikäviä ihmisiä. Töidemme onnistuminen on aina riippuvainen asiakkaan onnistumisista, ja yhteisvoimin tavoittelemme oikeanlaista lopputulosta. Projektissa hyödynnetään jokaisen mukanaolevan henkilön ammattiosaamista.  

On ymmärrettävää, että briefin laatiminen voi tilaajan näkökulmasta tuntua turhauttavalta ja aikaa vievältä; onhan toivottu lopputulos usein tässä vaiheessa jo kirkkaana mielessä. Briefin tarkoitus on kuitenkin välittää tämä kirkas kuva suunnittelutyön pohjaksi. 

Briefin ei tarvitse tarjota valmista ratkaisua. Se kertoo markkinoinnille haasteen, joka ratkaistaan markkinointiviestinnän keinoilla. Huolella valmisteltu brief säästää aikaa ja palaverivarauksia, ja näin pitää myös kustannukset kohtuullisina. 

Tilaajan toiveet ja brief 

Usein projektin alkuvaiheessa asiakkaalla on jo jokin ajatus siitä, miltä lopputulos voisi näyttää esimerkiksi visuaaliselta olemukseltaan. Tällaiset toiveet on hyvä sisällyttää briefiin. Kuuntelemme myös mielellämme vinkkejä suosikeista ja inhokeista – nämä antavat suuntaviivoja luovaan suunnittelutyöhön.  

On kuitenkin hyvä muistaa, että olemassa olevan brändin osalta tällaiset visuaalisuuden ja viestien suuntaviivat otetaan brändiohjeistoista, jotta pystymme toistamaan brändin markkinointiviestintää asianmukaisesti – ja vahvistamaan asiakkaan brändimielikuvaa. 

Asiakkaalle näkyvät tasalaatuiset, brändin mukaisesti toteutetut materiaalit ovat myös tärkeä osa asiakaskokemusta. 

Kuinka brief annetaan? 

Markkinointiviestinnän projektien koko vaihtelee paljon. Tarpeita on erilaisia, mutta työohjeiden tärkeyttä ei voi väheksyä, vaikka kyseessä olisi yksittäinen flyer.  

Briefillä voi kuitenkin olla eri mittakaava: olemassa olevan brändin markkinoinnin tukimateriaalin, kuten julisteen, ohjeet saa listattua näpsäkästi vaikkapa sähköpostiin. Jos taas lähdemme rakentamaan esimerkiksi kokonaan uutta konseptia, on määrittelytyöpaja erinomainen konsti yhteisten linjojen vetämiseksi. 

Briefauskäytännöt voidaan määritellä yhdessä vastaamaan kokonaisuutta. Hoidetaanko nopsaan sähköpostilla ranskalaisin viivoin, tarvitaanko työpaja, vai kenties yhteinen starttipalaveri?  

Hyvä brief generoituu laadukkaaksi markkinointiviestinnäksi, jolla asiakas tavoitetaan. Parhaimmillaan briefin laadinta herättääkin ajattelemaan omaa päivittäistä työtään oman asiakkaan näkökulmasta: mitä he haluavat palvelun avulla kokea, ja miten tämä kokemus voidaan saavuttaa.  

Miten sitä suunnittelua meillä sitten tehdään ja miten sitä johdetaan? Tutustu aiheeseen team leadimme Ainon blogissa!

Kirjoittaja Anna Pääsky,
projektisuunnittelija

Brändi Markkinointiviestintä Palvelukohtaamiset Yleiset